top of page

OneYeung自療:用狼牙棒消除頸緊膊痛

已更新:2020年6月15日

ONE STRETCHING 教你用 Foam Roller 消除痛症:上肩頸背部肌肉篇


 

如有查詢請留言,我地會盡快回復!


#onestretching #stretching #howtohelpyourself #拉筋 #幫自己 #救自己 #身體健康 #你做得到 #自助伸展

78 次查看
bottom of page